ściana ognia / the wall of fire
sztuka bez odpadów / art without refuse
corpuscopy
relative monument
rzezba efemeryczna
pomniki czasu / monuments of time