for sale
N A   S P R Z E D A Ż (limit 100 sztuk, sygnowane)

krucyfiks/świeca
wosk naturalny, wysokość 72 cm, waga 6 kg

krucyfiks lodowy
dokument z akcji Wymiana Darów w Muzeum Współczesnym Wrocław 2011
lodowy odlew krzyża w schładzarce firmy Beko
fotografia 60 x 90 cm

osoby zainteresowane proszone są o kontakt: tomdoman44@gmail.com


Istnieje możliwość zakupu innych prac znajdujących się na stronie, w szczególności prace 2D, fotografie, rysunki oraz zdjęcia dokumentujące Pomniki Czasu
FOR SALE (100 limit, signed)

crucifix / candle
natural wax, height 72 cm, weight 14 lbs

ice crucifix
document form the action Exchange of Gifts at Wroclaw Contemporary Museum 2011
crucifix ice cast in refrigerator Beko™
photograph 60 x 90 cm

interested please contact: tomdoman44@gmail.com


You can purchase other works on the page, in particular 2D work, photographs, drawings and photographs documenting the Monuments of Time